VEJEN TIL KØREKORTET

Vi er specialister i Vejledende helbredsmæssig køretest.

Fra du starter undervisningen til du har dit kørekort går der fra 4 uger og op til..?
Du kan gå op til teoriprøven tidligst én måned før din 17 års fødselsdag. Køreprøve tidligst på din fødselsdag!
Borger.dk har en rigtig god side om køreundervisning her!

TEORI


Teoriundervisningen foregår efter de nyeste principper – deltag så mange gange du vil.

Teoriundervisningen foregår på Rådhuspladsen 1, 8000 Aarhus  C. Efter kun 3 eller 7 uger, afhængig af hvilket hold du vælger,  kan du gå til teoriprøve. Inden køreprøven skal du have gennemgået et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Læs mere om førstehjælp her   Firstaid4you.

Der er teori mange gange om ugen, dag eller aften, hvilket betyder at vi starter nye hold ofte, se forsiden.  Du skal komme til teori mindst en gang om ugen, sådan er det i alle køreskoler (lynhold 2 gange om ugen)

I March Køreskolen kan du komme til teori alle de gange du vil. I nogle køreskoler koster det ekstra. Undervisningen foregår efter de nyeste principper.

Ang computerteori: Vi har valgt ikke længere at tilbyde interaktiv undervisning, da det kun er lovligt i få lektioner, og vi ønsker ikke, at vores elever skal risikere, at skulle starte forfra med deres undervisning

KØRETEKNIK

Kravlegård

Kravlegård
De første fire kørelektioner du får, foregår på en lukket bane, en såkaldt kravlegård.
Du skal på manøvrebane inden din 3. teorigang. Vi bruger normalt Odderbanen. Det er den nærmeste, og der er helt nye biler og mc’er. Transport til og fra banen er med i prisen.

Det lærer du

I løbet af de fire timer på manøvrebanen vil du lære at sætte i gang, at bakkel, at vende, skifte gear og så videre. Med andre ord de helt basale ting, der skal til, for at du kan køre en bil. Alt dette lærer du i fred og ro uden andre trafikanter forstyrrer dig.

Køreteknisk kursus

Køreteknisk kursus
Inden køreprøven skal du på køreteknisk  kursus. Kurset er obligatorisk for både bil og motorcykel-kørekort.

Der er ikke noget køreteknisk anlæg i Århus, så kurset foregår normalt på Jyllandsringen. Kurset varer fire timer. Til motorcykel kørekort dog fem timer. Hertil kommer 2 timers transport. Transport og lidt at spise er inkluderet i pakkeprisen (se under priser).

Alt i alt bliver du mere fortrolig med, hvordan køretøjet reagerer i pressede situationer – og det vil komme dig til gavn, hvis du en dag får behov for at reagere hurtigt i trafikken.

Sådan foregår kurset

På kurset lærer du bl.a. bremse- og undvigemanøvrer på både tør og glat vej. For motorcyklers vedkommende dog kun på tør vej. Mens du kører rundt på banen giver kursuslederen dig instruktioner og retter dine fejl gennem et radioanlæg. Det køretekniske foregår i en af de mange biler, som Jyllands-Ringen råder over.
Ca. halvvejs i kurset vil der være en pause, hvor du får en sodavand og to stk frugt.

Specielt for motorcykel

Du kommer til at køre på selve Jyllandsringen, eller Ring Djursland, så du lærer meget om svingteknik. Du kommer også til at køre med sidevogn. Bare rolig, du kommer ikke til at køre på glatbane!

Det lærer du på kurset

Du lærer hvordan en bil reagerer i en katastrofesituation. Hvad der sker, når man bremser hårdt op og skal forsøge at undvige en forhindring. Og hvorfor det sjældent er en god ide at styre og bremse samtidigt! Du lærer hvad forskellen er på en tør vej, en våd vej og en glat vej. Og hvor lidt der skal til, før man mister kontrollen over bilen på en glat vej.

Om Jyllands-Ringen

Jyllands-Ringen er både et køreteknisk anlæg og en racerbane. Der er særlige områder af banen, hvor man med vand kan overrisle asfalten og efterligne sneglatte veje – og der er områder, hvor  man skal undgå kegler og andre forhindringer der stilles op. Du kan se mere om banen på www.jyllands-ringen.dk

FØRSTEHJÆLP


“Ny” regel: Du skal gennemgå førstehjælpskursus før du kan få kørekort.

I okt. 2006 kom der en ny regel. Nemlig at man skal have gennemgået et færdelsesrelateret førstehjælpskursus før man kan bestille teoriprøve. Et sådant kursus tager 8 timer.

Bevis for gennemført kursus skal vedlægges ansøgningen for kørekort og må højest være 1 år gammelt. Bevis fra teknisk skole kan normalt bruges. Der kan IKKE bestilles teoriprøve før beviset er afleveret til kørelæreren.

Vi har førstehjælp hver lørdag kl. 09:00 i vores eget teorilokale på Rådhuspladsen. Det er Lars Madsen der underviser, han er noget så sjældent som både sjov, dygtig og billig.

Du kan tilmelde dig her: www.førstehjælpshjørnet.dk

KØRETIMER

Undervisningen hos MARCH køreskolen er effektiv – prøv at spørge dine kammerater hvis de kender os!

Du bliver hentet ved døren og bragt til døren
I nogle køreskoler er det eleven, der skal komme til køreskolen. Hos March Køreskolen er det omvendt.
Hvis du ønsker det, bliver du hentet af skolevognen hjemme, i skolen eller på arbejdet – og du bliver bragt tilbage efter endt køretime. Den næste elev kører dig hjem. Det gør undervisningen mere varieret, når man ikke starter og slutter samme sted hver gang. Der er dog naturligvis grænser for hvor langt væk vi kører, det skal jo passe sammen med den lektion du skal have den pågældende dag. Du risikerer derfor heller ikke at bruge hele din køretime på at skulle køre en anden elev hjem til f.eks. Mårslet.

45 minutters køretimer

Hos March Køreskolen er en køretime mindst 45 minutters effektiv undervisningTing som elevskifte, aftale  ny tid, koordinering af prøvetider og lignende er ikke medregnet i de 45 minutter (det må de heller ikke være).
Hos os er der mindst 50 minutter mellem hver aftale. I nogle køreskoler er der kun 45 minutter mellem hver elev, og så får man ikke kørt en hel lektion!!

Specielt for motorcykler

I motorcykeltimerne kører man normalt 2-3 elever sammen.
Jeg sidder altid bagpå i den første køretime, da det er umuligt fra en bagvedkørende bil at se hvornår, og ikke mindst  hvordan der f.eks. bliver skiftet gear. Korrekt svingteknik læres også nemmest med en lærer bagpå (kontrastyring på landevejen).
I øvrigt er det er lovkrav, at du prøver at køre med en passager bagpå.

Med andre ord: i March Køreskolen bliver du en dygtigere motorcyklist uden det koster ekstra.

KØREPRØVEN

Køreprøven kan først bestilles når teoriprøven er bestået, og afholdes normalt ca. 14 dage efter.

Køreprøven foregår i skolevognen, tager ca. 35 – 40 minutter og koster 600 kr.
Den finder sted i dagtimerne. Nogle gange vil en køreprøve være midt i myldretiden, andre gange i en roligere trafik-periode.

Hvad sker der til prøven

En køreprøve i Århus starter og slutter normalt i Fredensgade.
Den motorsagkyndige  sætter sig ind i bilen, hilser på dig, og vil normalt stille dig 5 spørgsmål om bilens teknik . Når det er overstået, vil han/hun dirigere dig rundt i byen. Om kørelæreren skal med i bilen er op til dig.

På køreturen vil den sagkyndige evt. bede dig foretage parkering, vending og andre manøvrer, som du skal kunne for at få kørekortet.

Efter 25-30 minutters kørsel rundt i og omrking Århus, vender du tilbage til Fredensgade, hvor den motorsagkyndige straks vil fortælle om du har bestået eller ej.

Leje af bilen

Til køreprøven lejer du skolevognen eller skolecyklen af March Køreskolen. Det koster kr. 600,-
Køreprøven skal foretages i en skolebil, hvor den motorsagkyndige har mulighed for at gribe ind med bremse eller speeder, hvis det bliver nødvendigt.

Køreprøve til mc.

Du bliver først overhørt i mc´ens teknik, så skal du lave 5 manøvreprøver på den lukkede bane, og endelig køre en tur i trafikken med kørelæreren og den sagkyndige i en efterfølgende bil.

Hvis du dumper

Een gang til for Prins Knud..

Hvis du er uheldig at dumpe til køreprøven, fortæller den motorsagkyndige dig hvorfor.
Udover at det vil koste dig et gebyr og flere køretimer, skal du aftale en ny tid til køreprøve – så det vil tage dig længere tid at få dit kørekort.
Næste gang du kommer til køreprøve er det højst sansynligt ikke sikkert den samme motorsagkyndige, du skal op hos.

Vores dumpeprocent

I århus er dumpeprocenten på ca. 40% – men vi ligger langt under.
Alle landets motorsagkyndige indberetter deres prøveresultater til Rigspolitiet. Og politiet offentligør ud fra deres tal dumpeprocenterne for de forskellige politikredse.
De seneste tal er fra 2005. I århus dumpede 24,3 % til teoriprøven til bil – og 39,7% til køreprøven for bil.
For motorcykel var tallene 18,6 % dumpet til teori og 9.1% dumpet til køreprøven.
I løbet af 2010 vil Rigspolitiet måske offentligøre dumpeprocenter for hver enkelt køreskole for at gøre området mere gennemskueligt, MEN det er så ikke sket endnu!!

Lige nu er det den enkelte kørelærer, der selv regner dumpeprocenten ud.
Disse tal kan man desværre, eller skal vi sige naturligvis, ikke bruge til noget. Det er langt bedre at tale med andre, som kan udtykke deres tilfredshed (eller det modsatte) med en køreskole.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over køreprøven skal du henvende dig til politimesteren i den politikreds, hvor køreprøven er foregået.
Hvis ikke du får medhold, kan du anke politimesterens afgørelse til Færdselsstyrelsen.

NY TEORI- ELLER KØREPRØVE

Selvfølgelig dumper du ikke..
Men for en god ordens skyld skal du vide, hvad det koster for dem der ikke består.

Dumper man til teoriprøven, koster det et nyt gebyr til Politiet. Gebyret er på kr. 600,-
Det koster ikke ekstra til os, for hos March Køreskolen har du betalt for ret til ubegrænset undervisning i teori.

Hvis du er dumpet til køreprøven koster det også et nyt gebyr (kr. 600,-) til Politiet.
Hertil kommer leje af skolebil eller motorcykel til ny køreprøve – det koster kr. 450,-
Og endeligt vil det sikkert være en god ide at tage nogle flere køretimer, før du går op til fornyet køreprøve. Hvor mange timer der skal til, er meget forskelligt.

MATERIALER

Materialer til teorien kan du låne af os.

Normalt koster en teoribog til bil kr. 200,- og til motorcykel kr. 100.
Du kan låne et eksemplar af March Køreskolen mod betaling af depositum. Det samme gælder CD-rom og videobånd. Depositum er kr. 200,-/stk.

Se Dansk Kørelærer Unions hjemmeside for information og punkter i teorien man bør kunne.